Back شما اینجا هستید: خانه

نقاشی معروف

ایجاد در 29 ارديبهشت 1392

نقاشی “از دریاچه” توسط جورجیا اوکیف (Georgia O’Keeffe)
این نقاشی توصیفی از دریاچه جورج (محل زندگی نقاش) است.
این دریاچه الهام بخش بسیاری ازآثار وی بوده است.