Back شما اینجا هستید: خانه

ثروتمندان ایرانی

هفته نامه "تجارت فردا" در گزارشی تعدادی از ثرونمندان ایرانی را که خارج از کشور فعالیت اقتصادی می کنند و در جهان نیز مشهور هستند، معرفی کرده است.

 

اگر مالک باشگاه شموشک نوشهر را - که‌ استثنایی در فوتبال ایران بود‌ - کنار بگذاریم، نزدیک به یک دهه است میلیاردر‌ها وارد فوتبال ما شده‌اند و به جز یکی دو مورد، بقیه چندان موفق نبوده‌اند. این ورود که با ظهور براداران شفیع‌زاده در استقلال اهواز و درست یکی دو سال پس از ظهور آبرامویچ در چلسی رخ داد، این روز‌ها همچنان چهره‌های جدیدی به خود می‌بیند.

"گرامی‌ها"، "حدادزاده‌ها"، "نوریانی‌ها"، "دیلمی‌ها" و ...؛ هر جا سخن از "واردات خودرو" در میان باشد، این نام‌ها بیش از هر نام دیگری می‌درخشند. نه اینکه تجارت اصلی همه این نام‌ها، "خودرو" باشد، اما گزاف نیست اگر بگوییم بیشترشان به‌واسطه "واردات خودرو" شناخته می‌شوند

ورزش‌های لوکس و گرانقیمت به سرعت در ایران درحال گسترش است. در تهران کسانی هستند که سالانه ١٥ تا ٢٠‌میلیون تومان هزینه می‌کنند تا دقایقی بر فراز ابرها زادگاهشان را تماشا کنند یا تابستان در دریاچه فشافویه با جت‌اسکی‌های ١٢٠‌میلیون تومانی‌شان به امواج‌نوردی بپردازند و زمستان‌ها در ارتفاعات ترکیه اسکی کنند.